W realizacji skomplikowanych planów leczenia estetycznego twarzy współpracujemy ze Specjalistyczną Praktyką Stomatologiczną DENTARIS

 


Efektem naszej współpracy jest autorski program
"Kompleksowo Piękna Twarz"

fragment wywiadu dla czasopisma "Twój Przegląd Stomatologiczny"

"Kompleksowo piękna twarz" to opracowany przez nas program profilaktyki i leczenia niedoskonałości twarzy, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie pacjentów dotyczące całościowego podejścia do problemów estetyki tej części ciała. Podstawą programu jest połączenie współczesnych osiągnięć stomatologii, a w szczególności chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii, ze zdobyczami kosmetologii i medycyny estetycznej. Zastosowanie wiedzy i praktyki z tych dziedzin pozwala na osiągnięcie dobrych i trwałych efektów leczenia.

Cały proces naszej pracy z rozpoczyna się od wnikliwej analizy oczekiwań pacjenta. Dzięki specyfice naszego Centrum trafiają do nas pacjenci wywodzący się z dwóch zasadniczych nurtów. Z jednej strony są to pacjenci szukający pomocy stomatologicznej, u których na pierwszy plan wysuwają się problemy braków zębowych lub niewłaściwej estetyki posiadanego uzębienia. Z drugiej strony są to osoby pragnące poprawić wygląd swojej twarzy i usunąć z niej oznaki upływającego czasu. Obydwie te grupy pacjentów znajdują w naszym Centrum rozwiązania swoich problemów, które w wielu przypadkach wymagają wspólnej stomatologicznej, chirurgicznej i kosmetologicznej ingerencji.

 

Kolejnym etapem jest skrupulatne badanie pacjenta, które pozwala na opracowanie listy problemów. Na ten etap składa się drobiazgowe badanie stomatologiczne ze szczególnym uwzględnieniem anatomii i wzajemnych relacji bazy kostnej szczęki i żuchwy, analiza rysów twarzy w spoczynku i podczas ruchów mimicznych oraz analiza stanu skóry. Na tym etapie musimy dowiedzieć się więcej na temat ogólnomedycznych uwarunkowań zdrowia naszych pacjentów, ich przyzwyczajeń i trybu życia. Wywiad i badanie fizykalne uzupełniamy o szereg badań dodatkowych, w szczególności o trójwymiarową diagnostykę radiologiczną uzębienia i kości szczęk, analizę zdjęć fotograficznych oraz specjalistyczne badania dermatologiczne. Na zakończenie tej części pracy jesteśmy w posiadaniu ogromnej ilości danych, które musimy poddać wnikliwej analizie.

Po przeprowadzeniu badania klinicznego i wykonaniu szeregu badań dodatkowych rozpoczyna się nasza wspólna praca, której efektem musi być sformułowanie planu leczenia naszego pacjenta. Z uwagi na złożony charakter wykonywanych analiz, nasze plany leczenia posiadają wiele alternatywnych rozwiązań. Dlatego rozmowy z pacjentem, mające na celu przedstawienie proponowanych metod leczenia, przeprowadzamy często wspólnie, aby móc wyjaśnić wszelkie pojawiające się wątpliwości zgodnie z najlepszą współczesną wiedzą z zakresu reprezentowanych przez nas dyscyplin. Dopiero wtedy możemy przystąpić do leczenia stomatologicznego, implantologicznego, czy protetycznego rozwijanego dalej w kierunku poprawy rysów twarzy przy udziale technik chirurgicznych lub metodami medycyny estetycznej z wykorzystaniem wypełniaczy, osocza bogatopłytkowego i laserów.

W naszym interdyscyplinarnym zespole udaje nam się ustalić plan leczenia, który uwzględnia również konieczne zaangażowanie czasowe naszych pacjentów. Jest to niezwykle ważne, gdyż w dzisiejszym szybko biegnącym świecie, zarówno nasi pacjenci, jak i my, nie mamy czasu do stracenia. Dlatego staramy się, żeby wizyty w gabinecie stomatologicznym, medycyny estetycznej i kosmetologicznym odbywały się jedna po drugiej. Pacjenci bardzo to doceniają i chętnie do nas wracają, często ze swoimi rodzinami i znajomymi.

Oczywiście tak złożone podejście do leczenia pacjentów leżące u podstaw autorskiego programu "Kompleksowo piękna twarz" nie mogłoby powieść się bez zgromadzenia w jednej placówce zaawansowanego technicznie sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego. Stworzone przez nas Centrum Kosmetologii, Medycyny Estetycznej i Implantologii RESTETICA posiada między innymi jeden z najnowocześniejszych tomografów wiązki stożkowej o dużym polu obrazowania umożliwiający trójwymiarową diagnostykę uzębienia i kości układu stomatognatycznego, mikroskop zabiegowy, piezotom wspomagający zabiegi chirurgiczne wymagające precyzyjnego cięcia kości, zaawansowane urządzenia do elektrochirurgii, lasery zabiegowe oraz urządzenia do karboksyterapii i elektrostymulacji. Zgromadzenie tak nowoczesnego sprzętu "pod jednym dachem" w połączeniu z umiejętnościami i doświadczeniem naszego personelu w jego użytkowaniu, jest niewątpliwym atutem naszego Centrum. Możliwość wykonania niemal wszystkich procedur diagnostycznych i terapeutycznych w jednym miejscu oszczędza dodatkowo czas naszych pacjentów, podobnie zresztą jak wybór miejsca na siedzibę na siedzibę naszego Centrum, poza ścisłym centrum Katowic, ale z doskonałym dojazdem głównymi szlakami komunikacyjnymi oraz licznymi bezpłatnymi miejscami parkingowymi.

Mamy nadzieję, że nasz program "Kompleksowo piękna twarz" jest dobrą propozycją na śląskim rynku medycznym. Świadczą o tym między innymi bardzo dobre opinie, które uzyskujemy od lekarzy medycyny estetycznej, lekarzy stomatologów oraz kosmetologów, którzy uczestniczą od kilku lat w organizowanych przez nas kursach. Tematyka tych kursów opracowana jest w oparciu o program "Kompleksowo piękna twarz" i obejmuje zagadnienia całościowego podejścia do leczenia estetycznego twarzy.